INFORMACIÓ GENERAL

Serveis i normativa d'ús

Serveis

El refugi ELS ESTUDIS disposa de:

 • Servei bàsic de pernocta amb esmorzar. També s’ofereix sopar i pícnic.
 • Capacitat màxima de 40 places en lliteres (2 habitacions de 20 places)
 • Espai de transició, abans de dormitoris, per deixar-hi material (motxilles, jaquetes i altre equipament) i canviar-se el calçat
 • Lavabos a les dues plantes, dutxes amb aigua calenta
 • Cuina lliure amb pica i nevera
 • Sala polivalent / Sala d’estar amb estufa de llenya i exposició de mapes i rutes de l’entorn
 • Sala per a tancar-hi bicicletes
 • Joc d’eines per a la reparació de bicicletes
 • Espai i mànega per a la neteja de bicicletes
 • Taules exteriors
vista de Costabona
Imatge de la Sala Polivalent del Refugi Els Estudis d'Espinavell

Funcionament

 • La inscripció es fa al restaurant Can Jordi, al costat del refugi. Aquest tràmit és obligatori. Cal deixar un document personal i un senyal per l’estada.
 • La persona usuària rebrà una targeta d’accés amb un codi personal. Si decideix llogar llençols o tovalloles, els rebrà en aquest primer moment. S’informarà dels horaris del refugi i dels usos dels espais segons les temporades, així com de la normativa d’ús.
 • La persona usuària pot acudir a Can Jordi quan li calgui per resoldre dubtes, obtenir fitxes de rutes i adquirir recanvis o altres elements necessaris per a la seva activitat.
 • Una vegada acabada l’estada, la persona usuària ha de tornar a Can Jordi per abonar el conjunt de despeses realitzades, retornar la targeta-clau i recuperar la documentació.

Informació general i normativa

 • REGISTRE. Totes les persones usuàries s’han de registrar per poder fer ús de les instal·lacions. El registre inclou deixar un document d’identitat (DNI, Carnet conduir, passaport, targeta residència, etc.) i un senyal de l’import a abonar. La documentació serà retornada en el moment de deixar les instal·lacions i l’import avançat es descomptarà de la suma final de serveis a abonar.
 • Cada persona usuària és responsable de les seves accions dins del refugi. Les persones menors de 16 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n farà responsable.
 • Si es produeixen desperfectes en la instal·lació pel seu mal ús o deixadesa, s’haurà de compensar mitjançant el pagament de la reparació.
 • Els usuaris i usuàries poden gaudir de l’equipament dins l’horari establert. Cal respectar de manera molt especial els horaris de silenci per garantir el descans dels altres.
 • No es pot entrar als dormitoris amb botes de muntanya.
 • El refugi disposa d’un espai de cuina lliure que les persones usuàries poden utilitzar per preparar els seus aliments i rentar els seus estris. Cal fer atenció a l’ús de fogonets. No els deixeu desatesos. Una vegada utilitzat l’espai, cal deixar-lo net i endreçat.
 • Hi ha bidons per a deixalles a les dues plantes del refugi. Mireu de mantenir els espais nets.
 • Les instal·lacions disposen d’aigua calenta a les dutxes previ pagament. Hi ha dispensadors de paper higiènic als vàters. Si qualsevol de les dues coses s’acabés, si us plau, aviseu la persona encarregada.
 • No es proveeixen tovalloles als lavabos ni llençols a les lliteres. Les persones que en tinguin necessitat, les podran llogar a administració.
 • No es proveeix sabó als lavabos ni a les dutxes. Si en necessiteu, en podeu adquirir a la botiga.
 • L’incompliment d’aquesta normativa comportarà un avís per part de la persona responsable del refugi. Si es repetís la conducta, pot significar l’expulsió del refugi.